Hva er telefonmerker?

Det kan være mange tagger, men i dette tilfellet er tilsynelatende de såkalte geotagsene ment - dette er informasjon innebygd i bildet om stedet der bildet ble opprettet. Denne funksjonen er enkel å både aktivere og deaktivere.

I praksis ser det slik ut. Først har du lansert kameraet på smarttelefonen din.

Vi tok et bilde og åpnet informasjon om ham.

Du ser informasjonen om bildet, der det også er stedsdata:

Funksjonen fungerer bare når stedet er på.

For å aktivere eller deaktivere funksjonen, gå til kameramenyen og velg "Innstillinger".

Flytt bryteren til ønsket posisjon.

Elementet kan kalles "Tags", "Geotags", "GPS Tag", etc.

Siste innlegg